State and Trends of Carbon Pricing 2018

In dit Wereldbank rapport wordt een mondiaal en specifiek overzicht gegeven over de belangrijkste CO2-beprijzingsinitiatieven over de wereld. De meeste informatie gaat over CO2-heffing en CO2-belasting en geeft weer hoe in landen en regio's werk wordt gemaakt van het invoeren van een CO2-prijs.

The 2018 edition of the report focuses exclusively on data and information on the evolving initiatives that put a price on carbon, in terms of their most current status and emerging trends. It includes an expanded discussion on what the trends are telling us about the underlying motivations of and the direction the world is moving in when it comes to carbon pricing. The growing momentum for carbon pricing and the increasing prevalence of the topic in climate change discussions in recent years take us in a new direction for the report. More national and subnational jurisdictions and private sector entities are adopting carbon pricing. These encouraging developments warrant due attention and require tracking each scheme with enhanced detail.


The expected Paris “rulebook” is likely to drive this momentum further with guidance on operationalization of Article 6 of the Paris Agreement. We will continue to make deep analytical dives
in a forthcoming series of technical papers that will add additional context to the data shared here. This report also includes a reflection on the engagement of non-state actors on climate action
and carbon pricing—a development that characterizes the implementation phase the world has embarked on since the adoption of the Paris Agreement. The inclusion of internal carbon prices in
business operations, and how this is incentivizing action on climate change, has raised the need to expand the focus to include an important discussion on how carbon pricing is considered in other
economies and the indirect measures taken to provide a carbon price signal.


We hope that this year’s State and Trends of Carbon Pricing report will expand the understanding of what is quickly becoming a global trend in accelerating climate action and achieving sustainable
development objectives.

Publicaties

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van Witteveen+Bos en Tauw, CO2-beprijzing bij provincies - Eindrapport clusters autowegen, fietspaden, bussen en onderhoudscontracten, lezen.

Lees verder
Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo