Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Jolien Grandia deed uitgebreid onderzoek naar factoren die zorgen voor een doortastende uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze concludeert op pg 129 "Overall, we can conclude that it is not easy being green. It requires a great dose of affective commitment to change, and a positive attitude towards ecological sustainability from procurers. However, public organisations can make it easier to be green, by ensuring there is a fit between their strategic vision and their sustainable procurement policies, and allowing procurers to influence the procedures and thus increasing procedural justice. Thereby, making it easier for the organisation itself to be green too".

Voor partijen betrokken bij maatschappelijk verantwoord inkopen is deze dissertatie verlichte kost. Een uitgebreide analyse bij Rijksinkopers laat goed zien wat belangrijke succes- en faalfactoren zijn.  Bijvoorbeeld op pg 127: "Our fifth and final conclusion is that affective commitment to change does significantlyband fully mediate the relationship between fit with vision, ecological sustainability attitude and sustainable procurement. This means that affective commitment to change is the mechanism that connects fit with vision, ecological sustainability attitude with sustainable procurement behaviour. Thus, the more the procurers perceive a fit between the strategic vision of the organisation and the more positive their attitude is towards ecological sustainability issues, the more affectively committed the procurers will be to implement sustainable procurement, which subsequently causes more the procurers to show more sustainable procurement behaviour. Our finding that the more procurers perceive a match between the organisations strategic vision (endogenous institution) and the policy on sustainable procurement (exogenous institution) increases their commitment to change and their subsequent procurement behaviour thus supports Rolfstam’s theory (2012) that a match between endogenous and exogenous institutions is important for innovation in public procurement to occur. By ensuring that there is a match between the exogenous institution of the policy and the endogenous institution of the organisation strategic vision, public  organisations can influence and increase commitment to change and subsequent sustainable procurement behaviour".

Om het in gewoon Nederlands proberen te zeggen: Jolien Grandia concludeert dat affinitieit/motivatie voor duurzaam aanbesteden bij inkopers de dominante bepaler is voor succesvolle uitvoering. Maar ook dat de samenhang met de strategische visie van de organisatie (opdrachtgever) en beleid (dus het belangrijk maken van aanbesteding in die strategische visie) belangrijk is. 

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden. De taskforce maakte een advies dat als basis dient voor de uitvoering van o.a. de provincies, gemeenten en waterschappen.

Lees verder
Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Jolien Grandia deed uitgebreid onderzoek naar factoren die zorgen voor een doortastende uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze concludeert op pg 129 "Overall, we can conclude that it is not easy being green. It requires a great dose of affective commitment to change, and a positive attitude towards ecological sustainability from procurers. However, public organisations can make it easier to be green, by ensuring there is a fit between their strategic vision and their sustainable procurement policies, and allowing procurers to influence the procedures and thus increasing procedural justice. Thereby, making it easier for the organisation itself to be green too".

Lees verder
negatieve discontovoet?

negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Feitelijk wordt, bv met een discontovoet van 3%, gezegd dat toekomstige kosten (prijzen) van CO2 (in het kader van maatschappelijke schade) hoger zullen zijn dan de huidige. Maar als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet (discount rate), dan zou een negatieve discontovoet in het kader van CO2-beprijzing geen vreemd uitgangspunt zijn. In het Fleurbaey paper wordt hiervoor een lans gebroken.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland