Publicaties

State and Trends of Carbon Pricing 2018

State and Trends of Carbon Pricing 2018

In dit Wereldbank rapport wordt een mondiaal en specifiek overzicht gegeven over de belangrijkste CO2-beprijzingsinitiatieven over de wereld. De meeste informatie gaat over CO2-heffing en CO2-belasting en geeft weer hoe in landen en regio's werk wordt gemaakt van het invoeren van een CO2-prijs.

Lees verder
Effecten van CO2-beprijzing op de industrie

Effecten van CO2-beprijzing op de industrie

Wat is een verstandige CO2-heffing voor de industrie? CE Delft heeft daar eind 2018 onderzoek naar gedaan en de uitkomsten spelen in de huidige discussie. In een opiniebijdrage in NRC hebben de onderzoekers van CE Delft hun beeld over 'een verstandige CO2-heffing’ op een rijtje gezet. 

Lees verder
A lower bound to the social cost of CO2 emissions

A lower bound to the social cost of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de range van CO2-prijzen en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

Lees verder
Safe climate policy is affordable - 12 reasons

Safe climate policy is affordable - 12 reasons

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande literatuur en een overzicht van de meest belangrijke uitgangspunten in het wetenschappelijk debat.

Lees verder

Eindrapportage expertnetwerk CO2-schaduwprijzen

Eindrapportage expertnetwerk CO2-schaduwprijzen

Het overzicht van de belangrijkste bevindingen van het expertnetwerk, geleid door Navigant (voorheen Ecofys), dat interne CO2-beprijzing onderzocht in 2018 en daarmee de kaders aan geeft waarmee de experimenten bij o.a. VNG, IPO en UvW zijn gestart in 2019.

Lees verder
Implementing Sustainable Public Procurement

Implementing Sustainable Public Procurement

De dissertatie van Jolien Grandia (2015) biedt inzicht in belangrijke stimulansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De studie gaat diep in op de positie van inkopers, hun omgeving en analyseert wat voor inkopers belangrijke ondersteuning is om het duurzaam inkoopbeleid én uitvoering te versterken.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo