Publicaties

A lower bound to the social cost of CO2 emissions

A lower bound to the social cost of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de range van CO2-prijzen en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

Lees verder
Safe climate policy is affordable - 12 reasons

Safe climate policy is affordable - 12 reasons

Jeroen van den Bergh, professor in Barcelona, schrijft regelmatig diepgaande wetenschappelijke artikelen over CO2-beprijzing. Focus daarbij is op de maatschappelijke kosten van de CO2-prijs, met een kritische analyse van bestaande literatuur en een overzicht van de meest belangrijke uitgangspunten in het wetenschappelijk debat.

Lees verder
Eindrapportage expertnetwerk CO2-schaduwprijzen

Eindrapportage expertnetwerk CO2-schaduwprijzen

Het overzicht van de belangrijkste bevindingen van het expertnetwerk, geleid door Navigant (voorheen Ecofys), dat interne CO2-beprijzing onderzocht in 2018 en daarmee de kaders aan geeft waarmee de experimenten bij o.a. VNG, IPO en UvW zijn gestart in 2019.

Lees verder
Implementing Sustainable Public Procurement

Implementing Sustainable Public Procurement

De dissertatie van Jolien Grandia (2015) biedt inzicht in belangrijke stimulansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De studie gaat diep in op de positie van inkopers, hun omgeving en analyseert wat voor inkopers belangrijke ondersteuning is om het duurzaam inkoopbeleid én uitvoering te versterken.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo