Over dit project

Een prijs op CO2 maakt processen en materialen die bijdragen aan klimaatverandering duurder. Tegelijk wordt het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen relatief goedkoper. CO2-beprijzing krijgt steeds meer een plek in onze nationale en internationale economie. We hoeven daarbij niet te wachten op een nationale of internationale CO2-belasting. Veel bedrijven zetten in op het gebruik van een interne CO2-prijs. Het rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten doen dat ook, het advies van een taskforce CO2-schaduwbeprijzing volgend. Zodat bij aanbestedingen, kosten/baten analyses of gebiedsprocessen de werkelijke CO2-prijs mee telt. Klimaatverbond Nederland ondersteunt hierbij. Door kennis en ervaringen te delen, experimenten te ondersteunen, het netwerk te versterken en de juiste basis voor een CO2-prijs en de berekening van de CO2-voetafdruk van organisaties te vinden. 

Wil jij of je organisatie aan het werk met CO2-beprijzing of ervaringen delen? Neem contact met ons op! 

CO2-beprijzing is over de hele wereld een thema dat volle aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de CO2-belasting, zoals in dit prijswinnende filmpje ook wordt uitgewerkt. In dit project werken we een andere route uit: door een virtuele prijs (die de werkelijke maatschappelijke kosten van CO2-emissies beandert) mee te rekenen in bijvoorbeeld aanbestedingen of andere beleidskeuzen, worden op die manier de meer duurzame producten geselecteerd. 

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden. De taskforce maakte een advies dat als basis dient voor de uitvoering van o.a. de provincies, gemeenten en waterschappen.

Lees verder
Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Jolien Grandia deed uitgebreid onderzoek naar factoren die zorgen voor een doortastende uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze concludeert op pg 129 "Overall, we can conclude that it is not easy being green. It requires a great dose of affective commitment to change, and a positive attitude towards ecological sustainability from procurers. However, public organisations can make it easier to be green, by ensuring there is a fit between their strategic vision and their sustainable procurement policies, and allowing procurers to influence the procedures and thus increasing procedural justice. Thereby, making it easier for the organisation itself to be green too".

Lees verder
negatieve discontovoet?

negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Feitelijk wordt, bv met een discontovoet van 3%, gezegd dat toekomstige kosten (prijzen) van CO2 (in het kader van maatschappelijke schade) hoger zullen zijn dan de huidige. Maar als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet (discount rate), dan zou een negatieve discontovoet in het kader van CO2-beprijzing geen vreemd uitgangspunt zijn. In het Fleurbaey paper wordt hiervoor een lans gebroken.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland