Presentatie Essay “Van Parijs naar een CO2-prijs; rekenen met de toekomst”

Geplaatst op 07-11-2019

Vandaag presenteert Thijs de la Court namens het team interne CO2-beprijzing van Klimaatverbond Nederland het essay "Van Parijs naar een CO2-prijs" op het Energiefestival in Eindhoven. In deze fase is het essay nog een werkdocument, wat inhoudt dat wij open staan voor uw commentaar en opmerkingen.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is daar een belangrijk onderdeel van. Een aanzienlijk deel van de CO2-emissies komt voort uit inkoop. Door in alle beleidsvelden een interne CO2-prijs te rekenen wordt ook gerekend met de toekomst.

Deze zogenaamde interne CO2-beprijzing vormt het onderwerp van een essay. Als voorbereiding op de (eind)resultaten van het onderzoek beschrijven we daarin de potentiële waarde van interne CO2-beprijzing en de logica achter dit instrument. U kunt dit lezen in ons essay, dat u hier kunt vinden. Aangezien het essay op dit moment nog een werkdocument is, kunt u tot uiterlijk 16 december uw commentaar en opmerkingen opsturen naar jos.van.der.schot@klimaatverbond.nl.

Nieuws

Presentatie Essay “Van Parijs naar een CO2-prijs; rekenen met de toekomst”

Presentatie Essay “Van Parijs naar een CO2-prijs; rekenen met de toekomst”

Geplaatst op 07-11-2019

Vandaag presenteert Thijs de la Court namens het team interne CO2-beprijzing van Klimaatverbond Nederland het essay "Van Parijs naar een CO2-prijs" op het Energiefestival in Eindhoven. In deze fase is het essay nog een werkdocument, wat inhoudt dat wij open staan voor uw commentaar en opmerkingen.

Lees verder
‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

Geplaatst op 28-03-2019

Twaalf Brabantse MKB-bedrijven startten begin van dit jaar met een praktijkonderzoek CO2-beprijzing. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de eigen CO2-uitstoot en in de kosten die een belasting van €60,- per ton CO2 met zich zou meebrengen. Cateraar Appèl is een van de enthousiaste deelnemers. Een interview met MVO manager Cecile Theunissen over de motivatie en verwachtingen bij het onderzoek. https://www.klimaatplein.com/deelname-aan-co2-prijs-onderzoek-maakt-voor-ons-inzichtelijk-wat-de-meest-duurzame-oplossingen-zijn

Lees verder
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Geplaatst op 28-03-2019

De Rijksoverheid stelt in 2019 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo