Gemeenten en provincies met zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave? Sluit u aan bij de buyer group!

Geplaatst op 06-04-2020

Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meldt u dan aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren. Klimaatvebrond Nederland neemt deel aan deze buyer group.

De ontwikkeling van emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi behoeft een andere aanpak dan we gewend zijn. Er is een Coalition of the willing gevormd en nu is het tijd om verdere stappen te zetten.

Waarom een buyer group?
Om te ontdekken hoe we hier verandering in kunnen brengen starten we met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. De deelnemers gaan direct aan de slag met hun eigen concrete cases zodat de kennis die wordt ontwikkeld direct in de praktijk kunnen brengen.

In de buyer group worden gemeenten en provincies verbonden, waarbij ieder de eigen ambities op het onderwerp  realiseert. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie waarmee goede ideeën en hoge ambities een kans van slagen hebben. De onderlinge verbinding leidt tevens tot massa en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Hierdoor wordt niet alleen zero emissie doelgroepenvervoer gerealiseerd, maar ook de kennis ontwikkeld die nodig is zodat véél meer organisaties concrete stappen kunnen zetten in de ontwikkeling naar zero emissie vervoer.

Wat gaan we doen?        
Met de deelnemende gemeenten en provincies starten we samen één buyer group.

Tot aan de zomer van 2020 werken we aan het opstellen van een concreet plan van aanpak. Hierin leggen we met elkaar de stappen vast hoe we, in 20 maanden tijd, vorm gaan geven aan een gezamenlijke, gedeelde marktvisie en strategie om deze vervolgens in de markt te gaan zetten. De specifieke invulling van de buyer group staat de deelnemers vrij zelf vorm te geven. Dit kan door óf gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen óf een eigen aanbesteding vorm te geven. We verkennen of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten, of we zo een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan de markt én de markt kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen.

Tot de zomer werken we in een aantal sprintsessies aan de kaders van de opgave, die we verankeren in het plan van aanpak en ronden we dit proces af, om deze daarna gezamenlijk op te pakken en uit te voeren. De deelnemers worden hierbij ondersteund door een projectleider en een secretaris (Ruud Scheerder, PIANOo) en diverse experts.  

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar gemeenten en provincies met een concrete (doelgroepen) vervoer- en emissie opgave. Die naast een goed vervoerscontract ook daadwerkelijk willen kiezen voor emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi. We zoeken organisaties die hier in willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen met elkaar, zodat we samen sterker worden.

Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kerngroep  
    Hier bevindt u zich in de kopgroep en gaan we concreet met uw opgave aan de slag. Samen met andere gemeenten en provincies zet u de lijnen uit, ontwikkelt u met diverse experts de aanpak, die u vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunt brengen. Zo krijgt u directe feedback op uw eigen case en komt u dichterbij de realisatie van emissieloos vervoer.
  2. Deelnemen in de eerste schil
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi aan te besteden en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Vanuit de eerste schil wordt u betrokken en kunt u input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouwt u mee aan een aanpak, die u begrijpt en later kunt implementeren.

Deelnemen?
Stuur een bericht naar Ruud Scheerder via ruud.scheerder@pianoo.nl. Hij zal dan spoedig contact met jullie opnemen om te verkennen of dit traject interessant is.

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met verschillende partners. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Nieuws

Webinar CO2 beprijzing 7 oktober 2020

Webinar CO2 beprijzing 7 oktober 2020

Geplaatst op 29-10-2020

Op 7 oktober 2020 organiseerden MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Alliander een webinar over CO2-beprijzing in de publieke en semipublieke sector, getiteld Rekenen met de toekomst – De opmaat naar volwaardige CO2-beprijzing in de bedrijfsvoering en inkoop van publieke en semipublieke organisaties. Het deelnemersveld van 120 mensen bestond uit allerlei partijen, van netbeheerders tot gemeenten, van waterschappen tot adviesbureaus en van infrabedrijven tot provincies. Ook het scala aan sprekers dat aan het woord kwam was divers.

Lees verder
Publicaties binnen en beschikbaar!

Publicaties binnen en beschikbaar!

Geplaatst op 15-07-2020

15 juli 2020 - Over de afgelopen periode heeft Klimaatverbond Nederland samen met haar partners een hoop informatie verzameld over en ervaring opgedaan met (interne) CO2-beprijzing. Alle documenten zijn inmiddels beschikbaar! Op de pagina Publicaties kunt u al deze documenten vinden. Meer weten? Neem contact op met ons team via Thijs de la Court (t.delacourt@klimaatverbond.nl) of Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).

Lees verder
Webinar interne CO2-beprijzing in de GWW-sector

Webinar interne CO2-beprijzing in de GWW-sector

Geplaatst op 10-07-2020

5 Juni 2020 – Op dinsdag 26 mei organiseerde Klimaatverbond Nederland een webinar over CO2-beprijzing in de grond-, weg- en waterbouwsector, samen met partners Tauw en Witteveen+Bos. In het webinar werden praktijkervaringen gedeeld en werd samen met inkopers, adviseurs en projectleiders in deelsessies besproken wat voor mogelijkheden zij zien om CO2-beprijzing in te zetten in hun eigen organisatie en wat ze nodig hebben om er verder mee aan de slag te gaan.

De terugkoppeling van de deelsessies kunt u hier terugluisteren. Ook kunt u het verslag en de PowerPointpresentaties van het webinar downloaden.

Lees verder
Gemeenten en provincies met zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave? Sluit u aan bij de buyer group!

Gemeenten en provincies met zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave? Sluit u aan bij de buyer group!

Geplaatst op 06-04-2020

Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meldt u dan aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren. Klimaatvebrond Nederland neemt deel aan deze buyer group.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo