Webinar CO2-beprijzing

/ Online in Webex

26 mei 2020 - Samen met twee ingenieursbureaus, Witteveen+Bos en Tauw, heeft Klimaatverbond Nederland in het afgelopen jaar onderzocht hoe gestuurd kan worden op CO2-reductie in de planning, aanleg en beheer van GWW-projecten. Wij nemen u graag mee in de resultaten daarvan tijdens een interactief webinar op 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Binnen de GWW-sector is veel CO2-reductie mogelijk. Ook nu, in een tijd met ongekend  grote zorgen over gezondheid en economische perspectieven. Juist nu kan toepassing van  interne CO2-beprijzing bij aanbesteding én sturen op CO2-reductie in alle projectfasen  substantieel bijdragen aan de klimaatopgave.

Hans van Engen, duurzaamheidsaanjager van projectteam Meanderende Maas, zal tijdens dit webinar zijn praktijkervaring delen als het gaat om de ontwerpafwegingen tijdens de planfase in zijn project en hoe duurzaamheidsimpact daarbij een afwegingscriterium is geweest.

Over het webinar

Het webinar is enerzijds een afsluiting van een fase van onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd. Het resultaat kunt u hier teruglezen in onze rapportage. Anderzijds is het een doorstart naar een fase waarin we het instrumentarium willen uitproberen en willen leren van de ervaringen die we daarbij opdoen als basis voor verdere opschaling. Zo dragen we ook met GWW-projecten bij aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

We gaan dit proces starten met een aantal provincies, als motor voor CO2-reductie én als katalysator voor het mobiliseren van de samenwerking met regionale en landelijke marktpartijen. Wij zijn hier als Klimaatverbond mee gestart met steun van het ministerie van I&W en zullen hier regelmatig over publiceren.

Tijdens het webinar staan onder andere de volgende vragen centraal:

  • Hoe kan in verschillende fasen van een project gestuurd worden op CO2-reductie?
  • Waar zitten mogelijkheden om te sturen op CO2-reductie in een aanbesteding?
  • Wat zijn randvoorwaarden voor het gunnen op waarde (lees: CO2-reductie)?
  • Wat vraagt dit van politiek en/of bestuurlijk draagvlak?
  • Hoe kan dit werken zonder kostenverhogende effecten?

Voor wie is het webinar?

Het webinar is bedoeld voor inkopers, beleidsadviseurs, bestuurders, adviseurs duurzaamheid en circulaire economie, van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, en ook voor medewerkers van IPO, VNG, UvW en PIANOo.

Vragenlijst

Om een beeld te krijgen van de praktijken binnen gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. Deze kunt u beantwoorden via DEZE LINK.

Meer informatie

U ontvangt in de week van 18 mei een herinneringsmail met daarin de link voor het webinar Wenst u voorafgaand meer informatie over deze webinar? Neemt u dan contact op met mijn collega Judith van de Geer: judith.van.de.geer@klimaatverbond.nl

Nieuws

Publicaties binnen en beschikbaar!

Publicaties binnen en beschikbaar!

Geplaatst op 15-07-2020

15 juli 2020 - Over de afgelopen periode heeft Klimaatverbond Nederland samen met haar partners een hoop informatie verzameld over en ervaring opgedaan met (interne) CO2-beprijzing. Alle documenten zijn inmiddels beschikbaar! Op de pagina Publicaties kunt u al deze documenten vinden. Meer weten? Neem contact op met ons team via Thijs de la Court (t.delacourt@klimaatverbond.nl) of Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).

Lees verder
Webinar interne CO2-beprijzing in de GWW-sector

Webinar interne CO2-beprijzing in de GWW-sector

Geplaatst op 10-07-2020

5 Juni 2020 – Op dinsdag 26 mei organiseerde Klimaatverbond Nederland een webinar over CO2-beprijzing in de grond-, weg- en waterbouwsector, samen met partners Tauw en Witteveen+Bos. In het webinar werden praktijkervaringen gedeeld en werd samen met inkopers, adviseurs en projectleiders in deelsessies besproken wat voor mogelijkheden zij zien om CO2-beprijzing in te zetten in hun eigen organisatie en wat ze nodig hebben om er verder mee aan de slag te gaan.

De terugkoppeling van de deelsessies kunt u hier terugluisteren. Ook kunt u het verslag en de PowerPointpresentaties van het webinar downloaden.

Lees verder
Gemeenten en provincies met zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave? Sluit u aan bij de buyer group!

Gemeenten en provincies met zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave? Sluit u aan bij de buyer group!

Geplaatst op 06-04-2020

Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meldt u dan aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren. Klimaatvebrond Nederland neemt deel aan deze buyer group.

Lees verder
‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

Geplaatst op 28-03-2019

Twaalf Brabantse MKB-bedrijven startten begin van dit jaar met een praktijkonderzoek CO2-beprijzing. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de eigen CO2-uitstoot en in de kosten die een belasting van €60,- per ton CO2 met zich zou meebrengen. Cateraar Appèl is een van de enthousiaste deelnemers. Een interview met MVO manager Cecile Theunissen over de motivatie en verwachtingen bij het onderzoek. https://www.klimaatplein.com/deelname-aan-co2-prijs-onderzoek-maakt-voor-ons-inzichtelijk-wat-de-meest-duurzame-oplossingen-zijn

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo