Innovatieproject CO2-beprijzing MVO Nederland

17-04-2019

Het uitstoten van CO2 is heel lang gratis geweest, maar daar komt nu snel verandering in. Inmiddels kost het bijna 15 euro om een ton CO2 uit te stoten, en het lijkt erop dat die prijs de komende drie jaar nog gaat verdubbelen. Hoog tijd dus om je hierop voor te bereiden. In het Innovatieproject CO2-beprijzing van MVO Nederland wissel je in groepsverband kennis en ervaring uit. Ook ga je actief aan de slag met een interne CO2-beprijzingsmethodiek voor jouw bedrijf

BEREID JE VOOR OP EEN REËLE CO2-PRIJS

Het Innovatieproject CO2-beprijzing is een traject van vijf workshops verdeeld over acht maanden. Het project richt zich op kennis uitwisselen, nieuwe inzichten opdoen en het verkennen van ontwikkelrichtingen voor het invoeren van een (vooralsnog) interne CO2-prijs. 

Samen gaan we op expeditie. We verkennen het vertrekpunt (de nulmeting), het einddoel (de ambitie), de uitrusting (het instrumentarium), het team (interne organisatie) en de tussenkampen op weg naar de top.

VOOR WIE

Het Innovatieproject CO2-beprijzing staat open voor alle partners van MVO Nederland. In deze expeditie onderscheiden we drie typen deelnemers:   

  • Reisgenoten die daadwerkelijk CO2-beprijzing willen implementeren
  • Volgers die willen leren, maar nog niet direct kunnen implementeren
  • Reisleiders: experts op deelgebieden zoals accounting, CO2-prijsstelling en intern draagvlak

Voor meer informatie verwijzen we naar MVO Nederland

Nieuws

‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

‘Deelname aan CO2-prijs onderzoek maakt voor ons inzichtelijk wat de meest duurzame oplossingen zijn’.

Geplaatst op 28-03-2019

Twaalf Brabantse MKB-bedrijven startten begin van dit jaar met een praktijkonderzoek CO2-beprijzing. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de eigen CO2-uitstoot en in de kosten die een belasting van €60,- per ton CO2 met zich zou meebrengen. Cateraar Appèl is een van de enthousiaste deelnemers. Een interview met MVO manager Cecile Theunissen over de motivatie en verwachtingen bij het onderzoek. https://www.klimaatplein.com/deelname-aan-co2-prijs-onderzoek-maakt-voor-ons-inzichtelijk-wat-de-meest-duurzame-oplossingen-zijn

Lees verder
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Geplaatst op 28-03-2019

De Rijksoverheid stelt in 2019 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo