Deze website over CO2-beprijzing is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en wil overheidsorganisaties en andere geïnteresseerde partijen kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de CO2-beprijzing kunnen zijn. De meeste aandacht op deze themasite gaat naar interne CO2-beprijzing, het onderwerp dat vanuit het Rijk (ministerie IenW) via een klimaatenvelop een extra impuls krijgt. Hiermee doen gemeenten, waterschappen en provincies, vooral in het domein van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ervaring op, zodat een relevante CO2-prijs doorwerkt in aanbestedingen en inkoop. Op deze site is ook aandacht voor de verschillende manieren om een CO2-prijs te berekenen.

Nieuws

Agenda

Webinar CO2 beprijzing 7 oktober 2020

Webinar CO2 beprijzing 7 oktober 2020

29-10-2020

Op 7 oktober 2020 organiseerden MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Alliander een webinar over CO2-beprijzing in de publieke en semipublieke sector, getiteld Rekenen met de toekomst – De opmaat naar volwaardige CO2-beprijzing in de bedrijfsvoering en inkoop van publieke en semipublieke organisaties. Het deelnemersveld van 120 mensen bestond uit allerlei partijen, van netbeheerders tot gemeenten, van waterschappen tot adviesbureaus en van infrabedrijven tot provincies. Ook het scala aan sprekers dat aan het woord kwam was divers.

Lees verder
Publicaties binnen en beschikbaar!

Publicaties binnen en beschikbaar!

15-07-2020

15 juli 2020 - Over de afgelopen periode heeft Klimaatverbond Nederland samen met haar partners een hoop informatie verzameld over en ervaring opgedaan met (interne) CO2-beprijzing. Alle documenten zijn inmiddels beschikbaar! Op de pagina Publicaties kunt u al deze documenten vinden. Meer weten? Neem contact op met ons team via Thijs de la Court (t.delacourt@klimaatverbond.nl) of Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).

Lees verder
webinar CO2 beprijzing 7 oktober 202

webinar CO2 beprijzing 7 oktober 202

7 oktober, van 9.00 tot 10.30 uur, organiseert Klimaatverbond Nederland samen met MVO Nederland en Alliander een webinar over CO2-beprijzing

Lees verder
Themabijeenkomst energie- en CO2-besparing MKB

Themabijeenkomst energie- en CO2-besparing MKB

17-05-2019 / provinciehuis Noord-Brabant

Hoeveel geld en CO2  kunt u besparen door efficiënter energieverbruik en meer duurzame opwekking? En wanneer voldoet u aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing? Hoe zien uw lasten er uit in de toekomst bij een belasting op CO2-uitstoot?https://www.klimaatplein.com/themabijeenkomst-energie-en-co2-besparing-voor-het-mkb

Lees verder

Publicaties

Synthesis 2019: Accounting for the future - The price of climate

Synthesis 2019: Accounting for the future - The price of climate

Over the past year and a half, Klimaatverbond Nederland (a Dutch association of decentralised governments, focused on climate policy), together with the umbrella organisations of municipalities,
provinces and water boards and the Ministry of Infrastructure and Water Management, has been working on the development of internal CO2 pricing as an instrument to combat climate change. Research and experiments in this programme yielded a lot of understanding about the many possibilities of these instrument.
 

Lees verder
Synthese 2019: Rekenen met de toekomst - De prijs van het klimaat

Synthese 2019: Rekenen met de toekomst - De prijs van het klimaat

De afgelopen anderhalf jaar heeft Klimaatverbond, samen met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt aan de ontwikkeling van interne CO2-beprijzing als instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Onderzoek en experimenten in dit programma leverden veel inzichten op over de vele mogelijkheden van dit instrumentarium. 
 

Lees verder
Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo